OKUL TAŞITI

D.L.P. Engelli Lifti

YENİ OKUL TAŞITI YÖNETMELİĞİ

1-) Koltuk takip sisteminde aranan özellikler

İlgili Yönetmeliğin 4. Maddesine göre;

  • Okul servis araçlarında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca standartları belirlenen her koltukta oturmaya duyarlı sensörlü sistemler bulundurulacaktır
  • Yönetmelikte belirtilen «Oturmaya duyarlı sensörler» ile ilgili olarak düzenleme yapılması zorunluluğu ile Ulaştırma Bakanlığı tarafından 31.01.2018 tarihinde 2018/03 sayılı Genelge (Okul Servis araçlarında kullanılacak Oturmaya duyarlı sensörlü sistemler) ile yönetmelik standartları belirlenmiştir.
  • Koltuk Takip Sistemi üretin firma TSE tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.

2-) Nvr sisteminde aranan özellikler

İlgili Yönetmeliğin 4. Maddesine göre;

  • Okul servis araçlarında araç takip sistemi bulundurulacaktır. Kayıtlar en az otuz gün muhafaza edilecektir.
  • Okul servis araçlarında tüm koltukları görecek şekilde Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik ekinde belirtilen standartlara uygun, iç ve dış kamera ile en az otuz gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı bulundurulacaktır.
  • NVR Sistemi üretin firma TSE tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.

3-) Emniyet kemerinde aranan özellikler

İlgili Yönetmeliğin 4. Maddesine göre;
  • Okul servis araçlarında her öğrenci ve çocuk için ayarlı üç nokta emniyet kemeri ve gerekli koruyucu tertibat bulundurulacaktır.
  • Emniyet Kemeri üreten firma TSE tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.

4-) Dönüşüm süreci (Projelendirme Süreci)

22.11.2018 Türk Standartları Enstitüsü tarafından yayınlanan Araç Tadilat ve Tip onayı işlemleri konulu yazısı ile işlemlerin nasıl ve kimler tarafından yapılacağı kesin olarak belirlenmiştir.

  • Araçlar üzerinde yapılacak bu işlemlerin , Türk Standartları Enstitüsünden yetki almış Seri Tadilat Firmaları tarafından yapılması ,
  • Her bir araç için ayrı ayrı münferit tadilat projelerinin çizilmesi ,
  • Türk Standartları Enstitüsü tarafından araçların fiziki kontrolleri yapıldıktan sonra , TÜV Türk muayene istasyonundan randevu alınarak tespit yaptırılması,
  • Noterler tarafından ruhsatlarının değiştirilerek , Okul servis aracının güncel mevzuata uygun okul servis aracına dönüştürüldüğünü göstermek ve tescil birimlerince kolaylıkla algılanmasını sağlamak üzere onaylanan belgelerdeki tadilatın kısa tarifine büyük harflerle “ OKUL 2018 “ şeklinde şerh düşülmesi gerekmektedir.

Okul servis aracı olarak görülen araçların bu dönüşüm süresi 1 yıl uzatılarak 3.9.2019 olması kararlaştırılmıştır.